Historia

Historia

I slutet på 1800-talet började magister Frans A Hall släktforska. Han fick en verklig passion för sin forskning och lyckades komma ner till 1600-talets början. Redan 1903 gav han ut sin första släktbok på ca 75 sidor. Han ville med sitt arbete ”bevara minnet av förfäderna och stärka släktkänslan” och underlätta för kommande generationer att hitta sitt ursprung. Särskilt medveten var han att släkten hade spritts ut över världen. Hall var en föregångsman i sitt tänkande, så han räknade med både söners och döttrars avkomma. För att försvara sig poängterar han att det inte fanns något gemensamt släktnamn eller större släktgren som hindrade hans upplägg. Frans Halls dotter Alfhild Bergqvist fortsatte sin pappas arbete med förtruten energi. 1939 kom nästa släktbok som nu är uppe i 10 generationer. Den innehåller också en historik om de första generationerna som här återges i förkortad version: Tab 1. Nils i Ryssnäs är den äldste kände ättefadern. Han kom troligtvis från Hungerhult 1651 och var gift med systern till den dåvarande bonden i Ryssnäs, Anders Larsson. Nils var Frälsebonde (arrenderade gården av någon inom adeln) under Wrangel. Tab 2  Nils Nilsson, sonen till ovanstående, föddes i Ryssnäs 1656. Den muntliga berättelsen om honom är att han var handelsman och att han var mycket rik. Bland annat reste han till Ryssland. Det berättades att han en gång fick göra en snabb hemresa, nerbäddad bland halmkärvar, för att se till eventuell förlorad egendom då Borås stad brann. Nils var gift med sin kusin Märta Andersdotter från Riddarebo. Tab 3  Anders Nilsson Ryberg, Nils Nilssons son, var liksom fadern bonde och handelsman. Under hans tid övergick Ryssnäs från frälse till rusthåll. Han blev också 1721 rusthållare (hade åtagit sig att hålla kronan med man och häst mot att han slapp betala skatt). Som varande ”knalle” la han till namnet Ryssberg till sitt namn för att visa varifrån han kom. Anders var gift med Annicka Hall, dotter till en av Borås handelsmän. Deras son Petter Andersson var inte intresserad av affärer men fortsatte med lantbruket i Ryssnäs. Han gifte in sig 1753 i herrskapskretsarna när han gifte sig med Kristina Preutz som var dotter till Fältskäraren Johan Preutz. Om henne berättades det att hon var en hjärtegod kvinna och att så fort hon kom ut till Ryssnäs lade hon av sig ”herrskapsdräkten” och blev som de andra bondhustrurna. Nils i Ryssnäs dotter Anna var gift med Urbanus Eriksson Danner, vars pappa hade varit borgmästare i Alingsås. Men blev avsatt på grund av sitt oresonliga humör och härsklystnad. Danner flyttade då till Näs i Seglora och bodde där med sina söner Esaias och Urbanus. Från Esaias familj har flera ingiften i släkten skett. Den 27 juni 1943 hölls det första stora släktmötet. Då samlades ca 500 medlemmar ifrån Ryssnässläkten ifrån hela landet. Genom att utse en kommitté på 12 personer blev det beslutat att man skulle fortsätta att ha släktmöten med jämna mellanrum. 1960 utgavs nästa släktbok. Här finns fortfarande yrken utsatta och respektive ingiftas föräldrar. Med andra ord, en hel del matnyttig läsning för den släktintresserade.

”En minnessten skulle resas som minne över släkten.”

Släkten samlad utanför Viareds Församlingshem 1943.

Redan Frans A Hall förde fram tanken på att ordna ett släktmöte, men det var först efter hans död som tanken realiserades. Det var hans bror Gustav Gabrielsson som tog initiativet till det första släktmötet den 27 juni 1943. Cirka 500 personer kom på mötet och här beslutades bl.a. att en kommitté om 7 personer skulle förbereda nästa släktmöte samt att en minnessten skulle resas som minne över släkten.

Den nya minnesstenen kom på plats inför jubileumsmötet 1993.

Det var kommittén för Ryssnässläkten som beslutade att, inför 50-årsjubileét för första släktmötet, resa en andra minnessten över släkten. Denna sten placerades på exakt den plats, som efterforskningar visar att, Nils i Ryssnäs bostadshus var beläget.

Avtäckning av Ryssnässläktens minnessten 1946.

Det andra släktmötet hölls den 30 juni 1946 och samlade över 700 personer. På detta möte avtäcktes den minnessten man beslutade om på släktmötet 1943.

Nya minnesstenens invigning 1993.

På Ryssnässläktens jubileumsmöte, 50 år från första släktmötet, den 20 juni 1993 invigdes den nya minnesstenen i Ryssnäs. Från vänster på bilden: Lennart Gabre, Sture Magnusson och Karl-Josef Gabre.

Minnesstenen på fädernegårdens mark i Ryssnäs.

På Ryssnässläktens minnessten finns numera datumen för de släktmöten som hållits, 27 juni 1943, 30 juni 1946, 19 juni 1949, 20 juni 1954, 12 juni 1960, 17 juni 1973, 26 juni 1983, 19 juni 1988, den 20 juni 1993 och den 14 juni 1998 ingraverade i stenen. Datumen från de senaste släktmötena, den 15 juni 2003, 15 juni 2008, 16 juni 2013 och 10 juni 2018 finns ingraverade på en sten bredvid.