Släktskölden

Om släktskölden

Redan på Ryssnässläktens första möte i Viared den 27 juni 1943 framfördes ett förslag om ett anskaffande av ett märke eller liknande, som skulle vara det yttre sammanhållande bandet för Nils i Ryssnäs efterkommande. Efter grundligare utredning frångicks tanken på ett märke eller släktnål, då det ansågs, att en släktsköld, att placeras i de olika hemmen inom släkten var att föredra. Genom släktmedlemmen Dr Carl Hampf i Karis, Finland, erhölls kontakt med den finske konstnären Gunnar Clements, som lovade att utföra ett förslag tillsläktsköld. Beskrivningen av vapnet lyder sålunda:

I blått fält på silverne sköldfot en silverne kälke försedd med en upprätt gyllene kärve. Hjälmprydnad, ett silverne hästhuvud med utslagen man mellan en silverne och blått växelvis delad örnflykt.  Hjälmtäcke och hjälmbindel: blått och silver.

Skölden med kälken och kärven vill syfta på den äldsta sägnen där det berättats, att Nils Nilsson i Ryssnäs, som var handelsman och på affärsresa till

Ryssland, och snabbt fick resa hem över isen nerbäddad i en halmkärve. Detta hände då Borås brann 1681.

Hjälmen är en borgerlig hjälm med nedslaget visir, till skillnad från en adlig hjälm som har visiret uppslaget. Hästhuvudet symboliserar det Wrangelska ryttarregementet. Som bekant var våra anfäder en gång frälsebönder, senare rusthållare under den adliga ätten Wrangel.

”Så vill detta vapen framhålla, icke att vi på något sätt skulle vara förmer än någon annan släkt. I stället må den mana oss att leva så att vi bringar släkten och därmed hela vårt land heder”.

Ett numrerat släktvapnet finns att köpa för 400 kronor efter kontakt med styrelsen.